LEVA ILI DESNA VRATA?

Odlučili ste da kupite nova vrata, ali ne znate razliku izmedju levih i desnih vrata. Bilo da menjate stara vrata ili stavljate vrata na mesto gde ona ranije nisu bila postavljena, procedura gledanja je ista. Stanete u prostoriju gde se nalaze šarke starih vrata(kod ulaznih vrata šarke su uvek sa unutrašnje strane vašeg doma). Ako su šarke sa leve strane to su LEVA vrata. Ako su šarke sa desne strane to su DESNA vrata. Isti je slučaj kod prostorija gde vrata nisu bila ranije postavljena, odredite kako bi ste želeli da se vrata otvaraju i na kojoj strani će biti šarke, prilikom izbora pazite da vrata ne blokiraju susedna vrata kada su otvorena, kada ste odlučili na kojoj strani će biti šarke, gledajući iz prostorije u kojoj će se šarke nalaziti, odredjujemo da li su leva ili desna. Ako su šarke sa leve strane to su LEVA vrata. Ako su šarke sa desne strane to su DESNA vrata.