Prodaja i ugradnja protivpožarnih i protivdimnih vrata

Protivpožarna vrata, što i samo ime sugeriše, su vrata koja su namenjena za zaštitu ljudi i dobara od požara. Ona su napravljena da ne dozvole da dođe do širenja požara iz prostorija gde je požar nastao. Efikasna zaštita od požara vam pruža više vremena za reakciju ako se požar desi. Moći ćete bezbednije da izvedete evakuaciju ljudi i stvari u takvim uslovima.

Takođe, protivdimna vrata imaju ulogu da spreče širenje dima i drugih otrovnih gasova koji nastaju tokom požara.

U našem asortimanu ćete naći jednokrilna i dvokrilna protivpožarna i protivdimna vrata,sigurnosna-protivpožarna vrata,protivpožarne kapke,klizna protivpožarna vrata kao i prateću opremu antipanik mehanizam,automat za samozatvaranje,elektro-prihvatnik,elektromagnet itd…
Njihovu vatrootpornost i protivdimnost kod nas testira Institut za ispitivanje materijala “IMS”. Posedujemo atest ove institucije na vatrootpornost i protivdimnost. Svim kupcima obezbeđena je ugradnja protivpožarnih i protivdimih vrata.